Southern California
Kendo FederationHome


SCKF Kodansha Keiko
Sunday 11/29/15, 9am-11am
Gedatsu Dojo

SCKF keiko for kodansha sensei (5dan and above) and dojo head instructors.

Attendance lists (alphabetical); *=head instructor

 • 5 Dan
  1. Brown, Jason (TOR)
  2. Brown, Nathan (TOR)
  3. Kinjo, Katsuhide (COV)*
  4. Lee, Kook Bae (CHUO)
  5. Sakae, Minoru (STYO)
  6. Shigematsu, Shun (TOR)
  7. Yoshida, Atsushi (TOR)
 • 6 Dan
  1. Abe, Kevin Tadasu (STYO) *
  2. Anderson, Emi (STYO)
  3. Harada, Brandon (STYO)
  4. Huh, Sang Hwan (CHUO) *
  5. Kodama, Jean (NOR) *
  6. Sakaue, Masataka (COV)
  7. Shikai, Yuriko (CHUO)
  8. Shinada, Shuntaro (STYO) *
  9. Yang, Daniel (TOR)
 • 7 Dan (instructors)
  1. Arima, Kazuharu (STYO)
  2. Chinen, Katsuo (GED)
  3. Park, Jae Wook (IRV) *
  4. Shikai, Masashi (CHUO) *
  5. Shoraku, Takao (CM)
  6. Yang, Christopher (TOR) *

[ SCKF home page     disclaimer ]